Bạn cần tự chuyển khoản và nhắn cho chúng tôi biên lai chuyển khoản để xác nhận đăng ký. Vì số lượng đông và sát ngày học, chúng tôi có thể sẽ không liên hệ với bạn để xác nhận nữa.

Xin chúc mừng

{{name}} vui lòng chuyển khoản để hoàn tất đăng ký

Số tiền: 868.000đ (Hạng vé VIP)

Số tài khoản: 006704060006886

Công ty TNHH Đào tạo Doanh Nhân

Ngân hàng Quốc tế VIB Chi Nhánh Ba Đình

Nội dung Mẫu: {{name}}, {{phone}}, {{email}}, VIPDTSGC, Mã số thuế (nếu có)

Xin chúc mừng

{{name}} vui lòng chuyển khoản để hoàn tất đăng ký

Số tiền: 1.868.000đ (Hạng vé VVIP)

Số tài khoản: 006704060006886

Công ty TNHH Đào tạo Doanh Nhân

Ngân hàng Quốc tế VIB Chi Nhánh Ba Đình

Nội dung Mẫu: {{name}}, {{phone}}, {{email}}, VVIPDTSGC, Mã số thuế (nếu có)

Công ty TNHH Đào Tạo Doanh Nhân

Website: http://long.vn

Hotline: 0947428338

Email: support@typhu.com

Tầng 25, Tòa nhà Mipec, Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.